แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร

1. นาโยนกล้า

2. เป็ดไล่ทุ่ง

3. นาประณีต

4. การเพาะกล้าข้าว

5. แปลงทดลองปลูกข้าว

6. ไก่ญี่ปุ่น

7. ปลูกผักอินทรีย์

8. ฟาร์มพลังงาน

9. น้ำส้มควันไม้

10. พิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวโบราณ

11. บ้านดิน

12. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

13. โรงสีข้าว

14. ร้านค้าเกษตรอินทรีย์

15. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com