แหนแดง

แหนแดง (Azolla)
เป็นเฟิร์นน้ำเล็กๆ ชนิดหนึ่ง เจริญเติบโตและลอยอยู่บนผิวน้ำในเขตร้อนและอบอุ่น โดยจะดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue green algae) สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้

ประโยชน์ของแหนแดง
ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สามารถกำจัดวัชพืชได้ง่ายและทั่วถึงโดยไม่ต้องใช้สารเคมี และลดวัชพืชจากการใช้แหนแดง
ใส่แหนแดงในแปลงนาหลังข้าวตั้งตัวได้
ลักษณะการขยายตัวของแหนแดง
การเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ในตัวเดียวกัน
Powered by MakeWebEasy.com